03
Mar
12

Vetenskapen bakom apokalypsen 2012?

Av alla teorier om Jordens undergång låter denna som den mest vetenskapligt underbyggda, även om också denna bygger på indicier, tolkningar och gissningar. Exakt när världen kommer att gå under kommer knappast någon forskare att kunna förutsäga med säkerhet förrän det är för sent.
Enligt Patrick Geryl, en belgisk amatörforskare med intresse för astronomi och arkeologi, kommer världens undergång att ske den 21 december 2012. Hans första bok om ämnet, ”The Orion Prophecy”, kom ut 1998 och översattes till flera språk. Den har liksom hans senare böcker ”The World Cataclysm in 2012” (2005) och ”How to survive 2012” (2006) utgjort inspirationskällan till filmen ”2012”. Mycket är taget rakt av från böckerna, inklusive de osänkbara räddningsfartygen, men som Geryl påpekar är allt klätt i Hollywoods överdrivna stil.

Amatörkosmologen och arkeologen Patrick Geryl intervjuad på Youtube.

Patrick Geryl menar att både den egyptiska civilisationen liksom Sydamerikas mayakultur är arvingar till en högstående civilisation som förintades i en stor kosmisk katastrof för ca 11 500 år sedan. Geryl kopplar samman denna antika civilisation med det mytologiska Atlantis, och tror sig ha hittat bevis för att både mayaindianerna och egyptierna visste när nästa sådan katastrof skulle drabba Jorden – år 2012.Apokalypsen 2012 har blivit vitt omtalat på internet och det har utkommit en mängd böcker i ämnet. Man hänvisar till profetior från Nostradamus och kinesiska I Ching, det talas om asteroider, osynliga planeter och särskilda positioner av himlakropparna. Patrick Geryl är dock den som verkar komma närmast en vetenskaplig förklaring på varför just 2012 skulle vara det år då domedagen inträffar.

Solen får Jordens rotationsaxel att flippa
Den fysikaliska principen bakom den katastrof som Geryl menar ska drabba Jorden har sitt ursprung i Solen. Solen har en välkänd cykel på elva år under vilka man kan observera allt fler solfläckar på dess yta, varefter Solens magnetiska poler byter plats. Under denna period, då Solen har många solfläckar, orsakar Solens förhöjda aktivitet geomagnetiska stormar på Jorden. Sedan upprepas samma sak igen, så att 22 år senare har Solen återfått samma polaritet igen.


Nyligen dokumenterade NASA:s satellit Swift en lika överraskande som enorm explosion på stjärnan EV Lacertae, endast 16 ljusår ifrån oss. Bilden är en konstnärs tolkning av explosionen. Bild: Casey Reed/NASA.

Enligt Geryl har Solen även mycket längre cykler, varav den som är mest intressant varar i 11 500 till 12 000 år. När Solen fullgjort en sådan cykel inträffar en mycket kraftig solstorm, en så kallad koronamassutkastning som träffar Jorden. Nyligen observerade NASA:s satellit Swift ett sådant superutbrott på en stjärna som är något mindre än Solen. Stjärnan befinner sig i dubbelstjärnesystemet II Pegasi och enligt astronomer utplånar ett sådant utbrott allt liv på dess eventuella planeter. Stjärnan återgick därefter till ett lugnt tillstånd igen.Eftersom Jorden liksom Solen har en magnetisk polaritet så kommer den inkommande magnetiska vågen att trycka bort en av polerna och därmed vrida Jordens rotationsaxel. Jordens inre består mestadels av trögflytande magma med en hård men relativt liten järnkärna. Det är järnkärnan som är själva magneten och der är den som först kommer att vridas upp och ner, och därmed snurra åt motsatt håll. Magman kommer att slitas med i den nya rörelsen och denna rörelse kommer att transporteras upp till jordskorpan. Eftersom Jorden på grund av rotationen har en utbuktning vid ekvatorn, så har kontinenterna svårt att följa med i den rörelsen glida upp eller ner på jordytan. På jordskorpan noteras därför bara en snabb inbromsning och sedan börjar Jorden att rotera åt motsatt håll. Endast vid själva stoppet, när utbuktningen vid ekvatorn försvinner, kommer kontinenterna att kunna glida vertikalt, för att stanna så fort rotationen kommit igång igen.


Chockvågen från Solen utsätter Jorden för ett kraftigt magnetisk fält som gör att Jordens magnetiska järnkärna vrider sig.


1. Jordskorpan, magman och järnkärnan roterar åt samma håll.

2. Järnkärnan börjar vrida sig. Magman försöker följa efter och jordskorpans rotation saktar in.

3. Efter knappt ett dygn har järnkärnan flippat upp och ner och roterar därmed åt motsatt håll. Effekten vid jordytan är att rotationen helt stannar, varvid utbuktningen vid ekvatorn försvinner och kontinenterna kan glida vertikalt.

4. Magman har hunnit ikapp kärnans rotation och fått även jordskorpan att börja rotera i den nya riktningen. Ytan börjar återigen att bukta ut vid ekvatorn och kontinenterna sitter fast på sina nya positioner.

Kontinenter förskjuts 3 000 km på en dag
På jordytan kommer en sådan omvälvande händelse att innebära fullständig katastrof. Alla vulkaner kommer omedelbart att explodera och många bergskedjor störta samman. Eftersom Jorden vid ekvatorn rör sig med en hastighet av över 1 600 km/h så kommer bytet av rotationsriktning att innebära en inbromsning och därefter hastighetsökning av sammanlagt över 3 000 km/h på en dag. Oceanerna kommer då att på grund av sitt tröghetsmoment att fortsätta färdas runt Jorden i den ursprungliga riktningen, vilket kommer att skapa en enorm 1,5 km hög flodvåg som går flera varv Jorden runt.Geryls uträkningar visar att kontinenterna samtidigt kommer att flytta sig ca 3 000 km norrut på ena sidan och lika mycket söderut på motsatt sida. Öknar hamnar i arktiska områden och så vidare.

En vanlig tsunami är illa nog, men den Geryl varnar för kommer att vara 1 500 meter hög. Tack till skarpögd läsare som såg att den förra bilden inte föreställde en tsunami.

Effekterna på Jorden vid en rotationsomkastning jämför Geryl med hur apokalypsen beskrivs i olika religiösa skrifter. Syndafloden förekommer i nästan alla religioner, men även att solen kommer att gå upp den där den tidigare gick ner nämns i både Bibeln och islam, liksom att jorden kommer att skaka och himlen lysa.

Förklarar istider
Geryl menar att en rotationsomkastning är en utmärkt förklaring på istiderna, då kontinenterna inom loppet av en dag glider till helt nya temperaturzoner. Detta förklarar enligt honom varför man hittar förstenade regnskogar på Antarktis och varför mammutar hittas med osmält föda i magen.

Denna teori förklarar förstås inte alla de mindre istider som förekommit, liksom istider som inträffat vid andra tidpunkter än just med 11 500 års mellanrum, men den motsägs inte heller av dem. Hur länge det är mellan istiderna tvistar vetenskapsmännen fortfarande om, men enligt den starkaste teorin just nu varar en typisk varmperiod mellan istiderna ca 12 000 år, och det är lite över 11 000 år sedan den nu pågående värmeperioden, kallad holocene, började.

Att Jorden under sin historia bytt magnetiska poler är vetenskapligt belagt, men det är svårt att veta när och hur många gånger. Enligt forskarna tar det mellan 5 000 och 5 miljoner år mellan bytena.

Mayaindianerna följde solen
Mayaindianerna var besatta av att ruta in tiden och gjorde detaljerade kalendrar. De var skickliga astronomer och kunde bland annat korrekt förutsäga månförmörkelse flera tusen år fram i tiden. Patrick Geryl påstår att han lyckats förstå bland annat mayaindianernas så kallade Dresdenkodex, som han menar används för att beräkna solfläckscykeln.


Mayaindianerna var besatta med att följa tidens gång och kunde förutspå månförmörkelser tusentals år fram i tiden. Ändå slutar deras kalender den 21 december 2012…

Det är då anmärkningsvärt att mayaindianerna lät sin 5 125 år långa Stora årscykel sluta just 21 december år 2012. Patrick Geryl påstår att han lyckats tyda den formel som mayaindianerna använde för sina beräkningar av solens cykler, och då speciellt den stora cykeln som han menar pekas ut av deras kalender. Han säger sig även ha funnit bevis på att indianerna hade kännedom om solfläckar nära solens poler som inte går att observera från Jorden.

I sina böcker presenterar Geryl alla beräkningar som han gjort och sina tolkningar av mayaindianernas kalendrar, slutsatser som dock många vetenskapsmän ifrågasätter. Det bör också framhållas att arkeologer funnit belägg för att olika mayastäder använde Stora årscykeln lite olika, och att den också kan ha haft cyklisk innebörd, det vill säga att den inte hade något givet slut.

Egyptierna förutspådde också 2012
Egyptens pyramider är mycket precist byggda med exakta mått och inbördes relationer. Det har tidigare varit känt att pyramidernas placering motsvarar en stjärnkarta, men inte så som stjärnorna står idag, utan som de gjorde för 12 000 år sedan. Geryl har genom att lägga in moderna astronomiska data lyckats fastställa att pyramiderna står enligt Orions konstellation så som den var 9792 f.Kr., tidpunkten för den förra apokalypsen enligt mayaindianernas beräkningar.


Modell av den mytomspunna egyptiska labyrinten som den romerske historikern Herodotos besökte år 448 f.Kr. Där ska Egyptens astronomiska hemligheter finnas, och Geryl är övertygad om att de blir ett bevis för att han har rätt, om de kan hittas.

Enligt Geryl är det ingen slump att både egyptier och mayaindianer byggde likartade pyramider enligt astronomiska förebilder. De som gjorde ritningarna till pyramiderna kan inte ha varit några andra än just överlevande från den högstående civilisation som vi kallar Atlantis.

Egyptierna förvarade sina viktigaste hemligheter och kunskap i en mytologisk labyrint. Att den existerat vet vi från den grekiske historikern Herodotos som år 448 f.Kr. fick tillåtelse att besöka anläggningen. Labyrinten ska redan då ha varit över 4 000 år gammal! Enligt honom överträffade den pyramiderna vad gäller mästerlig byggnadskonst. Den bestod av 1500 rum ovan jord och lika många under jord. Här ska bland annat Gyllene cirkeln ha funnits, ett rum som nämns i egyptiernas De dödas bok och där man förvarade dokument om Egyptens hela historia och all deras astronomiska kunskap. Labyrinten tjänade också till att utföra avancerade astronomiska beräkningar.

Patrick Geryl är övertygad om att när vi hittar labyrinten, så kommer alla hans antaganden, beräkningar och slutsatser att bevisas.

Hittade Egyptiska labyrinten
Det otroliga i historien är att Patrick Geryl faktiskt hittat labyrinten – det han påstår är inte bara fantasifulla uträkningar och lek med siffror, utan han har med hjälp av sina tolkningar av stjärnkartor lyckats lista ut var labyrinten måste ligga.


Egyptiska arkeologer hjälper Patrick Geryl att söka av det område han pekat ut. Markradarn upptäcker byggnader under sanden!

I mitten av 1800-talet hittade visserligen arkeologer en del byggnadsrester i området, men de ansåg att bara ruiner återstod. Geryl gav dock inte upp lika lätt, utan tog kontakt med egyptiska myndigheter och för drygt ett år sedan fick han hjälp av arkeologer att pejla av området med georadar. Han hittade då en byggnadsstruktur fem meter under sanden som är 304 x 244 meter stor och 20 meter hög. Labyrinten verkar intakt!Tyvärr leder idag en kanal från Nilen över området, vilket gjort att hela labyrinten är dränkt av grundvatten. Upptäckten av labyrinten har bekräftats av Egyptens Direktör för Högsta rådet över Egyptens antikviteter, doktor Zahi Hawass, som dock förbjudit Patrick Geryl att publicera data över upptäckten. I slutet av 2009 arbetade egyptiska myndigheter med att bygga stora vattenrör som kanalen ska ledas i, samt att tömma labyrinten på vatten. Hur långt de kommit har dock ännu inte gått att få reda på.

NASA varnar för solstormar 2012
Den amerikanska rymdorganisationen Nasa följer solens aktivitet och försöker också lägga fram teorier för att förutsäga framtida utbrott. År 2006 lade forskare fram en teori om att det finns en femtioårig solcykel, där solfläckar transporteras under solens yta för att cykliskt dyka upp igen.


NASA följer solfläckscykeln. En ökad aktivitet förutspås 2012, men långt ifrån Geryls farhågor.

Man noterade ett kraftigt solmaximun år 1958, då man observerade kraftigt norrsken ända nere i Mexiko. Forskare från det amerikanska Centret för Atmosfärforskning menar att solen idag uppvisar tecken på ett ”lugn före stormen”. Mausumi Dikpati som lett studien menar att nästa utbrott kan vara ca 30 till 50 procent större än förra solcykeln, förmodligen det kraftigaste på 50 år, men troligen inte lika kraftigt som då. Enligt hennes beräkningar inträffar detta just år 2012.

Överlevnadsgrupper
Runt om i världen finns människor som tar Geryls farhågor på största allvar. Det gäller att antingen konstruera tåliga båtar som klarar av att tumla runt i de enorma vågorna och kastas mot berg och andra hinder, eller att ta sin tillflykt till högt belägna platser. Man måste vara på minst 1,5 kilometers höjd på ett stabilt berg som inte kollapsar.

En del grupper planerar att bygga bunkrar på berg i Afrika, men det är svårt att få tillstånd av myndigheterna då bergen ofta är naturreservat. Man måste gräva ner sig under de dagar som solstormen varar för att skydda sig mot den kraftiga strålningen. Förutom mat och verktyg laddar man upp med nyttiga böcker om allt ifrån hur man bedriver jordbruk till skrifter om medicin och vetenskap. All elektronik kommer att brinna upp på grund av den elektromagnetiska impulsen och alla byggnader på jordens yta kommer att raseras i de kraftiga jordbävningarna och sköljas bort i den efterföljande flodvågen. Bara det man har med sig blir kvar.


En annorlunda överlevare. På denna välkända mayaillustration ses en pyramid kollapsa och en vulkan spy lava, samtidigt som marken översvämmas.

De som överlevt de första dagarna kommer att ställas inför ännu ett problem, en vinter som på många sätt liknar atomvintern. Tjocka moln från de många vulkanerna kommer att skärma av solljuset och skapa ett vinterklimat som vara närmare 50 år.Den som klarar sig igenom denna prövning kommer dock att kunna befolka världen igen och förhoppningsvis föra civilisationen vidare.

Patrick Geryl
Geryl är en belgisk amatörforskare. Han har ingen akademisk titel, men han är snabb med att påpeka att det hade inte Einstein heller.

Geryl var först aktuell för över 30 år sedan med sin bok ”A new Space-Time Dimension” (1979). I boken lade han fram kritik mot relativitetsteorin, bland annat att den speciella och den allmänna relativitetsteorin i vissa situationer ger olika resultat för samma beräkningar – alltså måste minst en av dem vara inkorrekt.

Utifrån sin kritik av relativitetsteorin lade han fram flera förutsägelser om rymden, bland annat ett accelererande universum och förekomsten av mycket gamla galaxer långt bort från oss som färdas mycket snabbt. På den tiden trodde alla att det förhöll sig precis tvärtom. Tio år senare bevisades att universums utvidgning verkligen accelererar, och 2008 hittade man gamla galaxer som färdas med nästan ljusets hastighet i universums utkant. Detta gav Geryl en hel del publicitet, som dock begränsade sig till Belgien och Nederländerna.

Patrick Geryl har totalt skrivit nio böcker som alla blivit storsäljare.

Vávra Suk
Publicerad: 29 januari 2010
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.
Advertisements

0 Responses to “Vetenskapen bakom apokalypsen 2012?”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Categories

Advertisements

%d bloggers like this: